Cenník geodetických prác a služieb

Ceny sú orientačné a sú predmetom dohody. Sú závislé od lokality, členitosti terénu, zložitosti prípadu, času dodania a objemu prác. Poskytujem množstevné, vernostné a iné zľavy.


Geometrický plán  
Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie nehnuteľnosti od 230 €
Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu od 200 €
Geometrický plán na obnovu právneho stavu od 250 €
Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie) od 230 €
Geometrický plán na vecné bremeno od 200 €
Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti od 250 €
   
Vytyčovanie  
Vytýčenie hraníc pozemku od 100 €
Vytýčenie (osadenie) stavby 15 €/bod (min 100 €)
   
Adresný bod 50 €
   
Polohopisný a výškopisný plán od 100 €
   
Porealizačné zamerania inžinierskych sietí   od 100 €
   
Konzultácie zdarma